UPRATOVANIE PRI ÚMRTÍ

Neočakávaná strata je niečo, na čo sa nemôže nikto emocionálne pripraviť.

Kompletné odstránenie je dôležite

Mnoho krát sa majitelia po tragédií/neprispôsobivých nájomníkoch rozhodnú nehnuteľnosť predať alebo prenajať. Miesto, ktoré nie je dôkladne dezinfikované, môže obsahovať potenciálne infekčný materiál po celé roky, čo ohrozuje súčasných a aj budúcich obyvateľov. Naša firma Čističparta využíva prístroje a špeciálne čistiace prostriedky (často používané aj v nemocniciach), aby sme zaistili, že všetky baktérie sú z miesta kompletne odstránené.
 
V prípadoch úmrtia alebo nehody, kde je prítomná krv, existuje riziko vystavenia sa patogénom prenášaných krvou a biologické nebezpečenstvá od vírusov ako hepatitída až po baktérie ako infekcia spôsobená stafylokokom MRSA. Kvôli týmto potenciálnym nebezpečenstvám Čističparta používa bezpečnostný sanačný proces, ktorý chráni zdravie našich zákazníkov a zamestnancov, ktorí v danom priestore pracujú. Naša postupnosť čistenia sa riadi normami, ktoré zahŕňajú uplatňovanie univerzálnych preventívnych opatrení a vybavenie našich zamestnancov vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami. Naším cieľom je minimalizovať riziko vystavenia sa pred patogénmi pre všetky zúčastnené strany.
 
Nesprávne zaobchádzanie s krvou a telesnými tekutinami môže viesť k ďalším zdravotným a bezpečnostným rizikám vrátane prepuknutia choroby a štrukturálneho poškodenia majetku. Keď sa biologický materiál jednoducho očistí a ošetrí lokálnym roztokom, postihnutá oblasť nemusí byť riadne vydezinfikovaná. V najlepšom prípade toto zbežné čistenie povrchu iba potlačí pretrvávajúce baktérie; v najhoršom prípade sa môžu vynechať celé časti, kde sa krv alebo tekutina nahromadia pod kobercom alebo podlahou.
 
To spôsobuje dva problémy:
- pravdepodobný návrat nepríjemných pachov
 
- rast ďalších bakteriálnych kolónií
 
Tieto obavy Vám vieme vyriešiť. Čističparta sa postará o kompletný proces čistenia a odstraňovania biologického nebezpečenstva.
 
Návrat hore